Ровенская атомная электростанция работает в штатном режимеРівненська атомна електростанція працює в штатному режимі

Ровенская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом заявил заместитель генерального директора по физической защите и режиму РАЭС Владимир Конюк, поскольку в некоторых интернет-изданиях появились сообщения о том, что якобы неизвестные лица осуществляют давление на сотрудников станции с целью захвата объекта. Недостоверной является и информация что на сотрудников служб, подчиненных заместителю генерального директора по физической защите и режиму, а также на их семьи оказывается давление с целью подготовки попытки «физического проникновения на территорию АЭС».

Охрану атомной электростанции обеспечивают внутренние войска Министерства внутренних дел.

В этой связи пресс-служба РАЭС уполномочена сообщить, что в соответствии с требованиями ст. 47 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», проведение собраний, митингов, демонстраций и других общественных мероприятий на территории ядерной установки или объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, и в санитарно-защитной зоне запрещается.         Также запрещаются: организация и проведение митингов, демонстраций, пикетирования, блокирования транспортных коммуникаций и других общественных мероприятий за пределами территории ядерной установки или объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, и их санитарно-защитных зон.  Ведь в результате проведения таких мероприятий может возникнуть нарушение дееспособности систем ядерной установки или объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами,   или будет затруднен допуск персонала, подвоз людей, грузов, пожарной и другой специальной техники. Лица же, виновные в нарушении положений настоящей статьи, привлекаются к ответственности согласно законодательству Украины.

Игорь ГалущакРівненська атомна електростанція працює в штатному режимі. Про це заявив заступник генерального директора з фізичного захисту та режиму РАЕС Володимир Конюк , оскільки в деяких інтернет-виданнях з’явилися повідомлення про те , що нібито невідомі особи здійснюють тиск на співробітників станції з метою захоплення об’єкта.

Недостовірної є та інформація що на співробітників служб , підпорядкованих заступнику генерального директора з фізичного захисту та режиму , а також на їх сім’ї чиниться тиск з метою підготовки спроби «фізичного проникнення на територію АЕС». Охорону атомної електростанції забезпечують внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ.

У цьому зв’язку прес -служба РАЕС уповноважена повідомити , що відповідно до вимог ст. 47 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» , проведення зборів , мітингів , демонстрацій та інших громадських заходів на території ядерної установки або об’єкта , призначеного для поводження з радіоактивними відходами , і в санітарно- захисній зоні забороняється .

Також забороняються : організація та проведення мітингів , демонстрацій , пікетування , блокування транспортних комунікацій та інших громадських заходів за межами території ядерної установки або об’єкта , призначеного для поводження з радіоактивними відходами , і їх санітарно- захисних зон. Адже в результаті проведення таких заходів може виникнути порушення дієздатності систем ядерної установки або об’єкта , призначеного для поводження з радіоактивними відходами , або буде утруднений допуск персоналу , підвезення людей , вантажів , пожежної та іншої спеціальної техніки. Особи ж , винні в порушенні положень цієї статті , притягаються до відповідальності згідно із законодавством України .

Ігор Галущак

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Украина промышленная
Adblock
detector