«АвтоКрАЗ» планирует наладить производство грузовых автомобилей в Боливии«АвтоКрАЗ» планує налагодити виробництво вантажних автомобілів в Болівії

На минувшей неделе по приглашению боливийский стороны состоялся трехдневный визит руководства Внешнеторговой фирмы «КрАЗ» в Многонациональное государство Боливию. Целью визита послужило обсуждение вопросов создания сборочного предприятия автомобилей КрАЗ на территории этой страны. Причем вопрос стоял о создании единого сборочного производства грузовиков и для гражданского сектора, и для военного.

Во время посещения Многонационального государства Боливия руководители КрАЗа провели ряд встреч с руководством Министерства промышленности и экономики, Министерства общественных работ, Главнокомандующим армии, парламентским комитетом по промышленности.

В ходе двусторонних переговоров принимающей стороной было отмечено, что крупноузловая сборка многотоннажных грузовиков — ключевой проект для боливийского государства, который очень актуален в связи с курсом Президента Многонационального Государства Боливия Эво Моралеса на индустриализацию страны и развитие высоких технологий. И «АвтоКрАЗ» очень хорошо вписывается в планы боливийского Правительства по экономическому развитию государства в части организации сборочного предприятия с высоким уровнем локализации производства. Грузовики КрАЗ, сделанные в Боливии, не только удовлетворят спрос внутреннего рынка, но и обеспечат потребности Латинской Америки в большегрузной технике.

По итогам переговоров сторонами был достигнут ряд договоренностей, в частности о продолжении развития сотрудничества по реализации сборочного проекта автомобилей КрАЗ. Учитывая положительный опыт создания сборочных производств во Вьетнаме и на Кубе, а также высокие компетенции КрАЗа в вопросах крупноузловой сборки, обе стороны рассчитывают на успешное осуществление этого проекта. На минулому тижні на запрошення болівійський сторони відбулася триденний візит керівництва Зовнішньоторговельній фірми «КрАЗ» у Багатонаціональна держава Болівію. Метою візиту послужило обговорення питань створення складального підприємства автомобілів КрАЗ на території цієї країни. Причому питання стояло про створення єдиного складального виробництва вантажівок і для громадянського сектора, і для військового.

Під час відвідування Багатонаціональної держави Болівія керівники КрАЗа провели ряд зустрічей з керівництвом Міністерства промисловості та економіки, Міністерства громадських робіт, Головнокомандувачем армії, парламентським комітетом з промисловості.

В ході двосторонніх переговорів приймаючою стороною було відзначено, що великовузлове складання багатотоннажних вантажівок — ключовий проект для болівійської держави, який дуже актуальний у зв’язку з курсом Президента Багатонаціональної Держави Болівія Ево Моралеса на індустріалізацію країни і розвиток високих технологій. І «АвтоКрАЗ» дуже добре вписується в плани болівійського Уряду з економічного розвитку держави в частині організації складального підприємства з високим рівнем локалізації виробництва. Вантажівки КрАЗ, зроблені в Болівії, не тільки задовольнять попит внутрішнього ринку, а й забезпечать потреби Латинської Америки в великовантажної техніки.

За підсумками переговорів сторонами було досягнуто низку домовленостей, зокрема про продовження розвитку співробітництва з реалізації складального проекту автомобілів КрАЗ. Враховуючи позитивний досвід створення складальних виробництв у В’єтнамі і на Кубі, а також високі компетенції КрАЗа в питаннях великовузлового складання, обидві сторони розраховують на успішне здійснення цього проекту.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Украина промышленная