За последние два года производительность труда на предприятиях Концерна «Укроборонпром» выросла на 51%За останні два роки продуктивність праці на підприємствах Концерну «Укроборонпром» зросла на 51%

«За последние два года производительность труда на предприятиях Концерна « Укроборонпром »выросла на 51 %.  Это — высокие темпы роста , но в целом уровень производительности труда остается низким по сравнению с аналогичными промышленными объединениями в Европе , США , Израиле » , — заявил заместитель Генерального директора ГК« Укроборонпром »Егор Коваленко.

Он отметил , что рост производительности ограничивает отсутствие достаточного уровня капитала на предприятиях Концерна , необходимого для осуществления инвестиций в обновление станочного парка , освоение передовых технологий , разработки новых видов вооружений.

По его словам , в целом изношенность парка оборудования предприятий Концерна составляет 64 %.

« Концерн в сложных условиях делает все возможное для выполнения контрактов по производству высокотехнологичной продукции и поиска возможностей инвестиций в техническую модернизацию производства . Основные источники финансирования — собственные оборотные и кредитные средства предприятий , а также финансовая помощь Концерна. К сожалению , законодательная база такова, что государственное предприятие существенно меньше возможностей по привлечению заемных средств по сравнению с частными компаниями » , — заявил Е.Коваленко .

Он отметил , что одним из источников решения вопроса недостаточности оборотного капитала Концерн видит в проведении реструктуризации предприятий .

Для этого , по его словам , необходимо совершенствовать законодательную базу.

« В Концерне подготовили ряд законопроектов , дающих старт системной реструктуризации. Среди них — проекты о внесении изменений в Закон « Об управлении объектами государственной собственности» , а также об исключении ряда заводов из списка предприятий, не подлежащих приватизации . В настоящее время документы находятся на согласовании в Кабинете Министров Украины и Министерстве экономического развития и торговли » , — подчеркнул Е.Коваленко .

По его словам, принятие указанных законов предоставит предприятиям возможность для экономического роста за счет оптимизации расходов и отказа от части активов , не задействованных в производственной деятельности .

www.ukroboronprom.com.ua«За останні два роки продуктивність праці на підприємствах Концерну «Укроборонпром» зросла на 51%. Це — високі темпи зростання, але в цілому рівень продуктивності праці залишається низьким у порівнянні з аналогічними промисловими об’єднаннями в Європі, США, Ізраїлі», — заявив заступник Генерального директора ДК «Укроборонпром» Єгор Коваленко.

Він зазначив, що зростання продуктивності обмежує відсутність достатнього рівня капіталу на підприємствах Концерну, необхідного для здійснення інвестицій у відновлення верстатного парку, освоєння передових технологій, розробки нових видів озброєнь.

За його словами, у цілому зношеність парку обладнання підприємств Концерну становить 64%.

«Концерн у непростих умовах робить все можливе для виконання контрактів з виробництва високотехнологічної продукції та пошуку можливостей інвестицій у технічну модернізацію виробництва. Основні джерела фінансування – власні оборотні та кредитні кошти підприємств, а також фінансова допомога Концерну. На жаль, законодавча база є такою, що державне підприємство має суттєво менше можливостей із залучення позикових коштів у порівнянні з приватними компаніями», — заявив Є.Коваленко.

Він зазначив, що одним з джерел вирішення питання недостатності обігового капіталу Концерн бачить у проведенні реструктуризації підприємств. Для цього, за його словами, необхідно вдосконалювати законодавчу базу.

«У Концерні підготували низку законопроектів, що дають старт системної реструктуризації. Серед них – проекти про внесення змін у Закон «Про управління об’єктами державної власності», а також про виключення низки заводів зі списку підприємств, що не підлягають приватизації. На цей час документи перебувають на узгодженні в Кабінеті Міністрів України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі», — підкреслив Є.Коваленко.

За його словами, прийняття зазначених законів надасть підприємствам можливість для економічного зростання за рахунок оптимізації видатків і відмови від частини активів, не задіяних у виробничій діяльності.

www.ukroboronprom.com.ua

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Украина промышленная
Adblock
detector