Машиностроение Новости 

«Запорожтрансформатор» поставит реактор во Вьетнам«Запоріжтрансформатор» поставить реактор у В’єтнам

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) заключил контракт с вьетнамской компаний Power Transmission Company No.2 (PTC2) на поставку шунтирующего реактора 128 МВА, 500 кВ для подстанции Da Nang (Вьетнам).

Компания PTC2 является одним из четырех региональных подразделений National Power Transmission Corporation – государственной корпорации, отвечающей за передачу электроэнергии во Вьетнаме.

ЗТР на протяжении многих лет сотрудничает с компанией National Power Transmission Corporation. С 2003 года ПАО «Запорожтрансформатор» изготовил и успешно отгрузил для вьетнамской корпорации 23 автотрансформатора классов напряжения 220 и 500 кВ, а также 4 шунтирующих реактора класса напряжения 500 кВ.
В 2013 году вьетнамская компания провела тендер на поставку оборудования. Для соответствия требованиям PTC2 ПАО «Запорожтрансформатор» в составе консорциума с местной вьетнамской компанией Tinh Cau Ltd. обеспечит изготовление и транспортировку реактора в морской порт Вьетнама, а также таможенную очистку груза и организует доставку реактора на подстанцию.

Согласно условиям договора, заказчик выдвинул условия касательно включения в объем поставки 4 комплектов устройств мониторинга растворенных в масле газов производства компании Kelman (Ирландия). Один комплект будет использован для установки на новом реакторе, а три комплекта будут установлены на уже имеющееся на подстанции оборудование.

Наряду с ЗТР, основным конкурентом в тендере выступила компания Siemens (Австрия). В результате, поставка была присуждена ПАО «ЗТР» за счет оптимального ценового предложения и сроков поставки. Важным фактором для получения заказа стал авторитет предприятия и положительные отзывы технических специалистов National Power Transmission Corporation об оборудовании ЗТР, которое на протяжении многих лет эксплуатируется в сетях корпорации.

Отгрузка реактора запланирована на 4 квартал 2014 года.

www.ztr.com.uaПАТ « Запоріжтрансформатор» (ЗТР ) уклав контракт з в’єтнамською компаній Power Transmission Company No.2 ( PTC2 ) на поставку шунтирующего реактора 128 МВА , 500 кВ для підстанції Da Nang (В’єтнам).

 Компанія PTC2 є одним з чотирьох регіональних підрозділів National Power Transmission Corporation — державної корпорації , що відповідає за передачу електроенергії у В’єтнамі.

 ЗТР протягом багатьох років співпрацює з компанією National Power Transmission Corporation . З 2003 року ПАТ « Запоріжтрансформатор» виготовив і успішно відвантажив для в’єтнамської корпорації 23 автотрансформатора класів напруги 220 і 500 кВ , а також 4 шунтуючих реактора класу напруги 500 кВ.
 У 2013 році в’єтнамська компанія провела тендер на поставку обладнання. Для відповідності вимогам PTC2 ПАТ « Запоріжтрансформатор » у складі консорціуму з місцевою в’єтнамської компанією Tinh Cau Ltd . забезпечить виготовлення і транспортування реактора в морський порт В’єтнаму , а також митне очищення вантажу і організовує доставку реактора на підстанцію.

 Згідно з умовами договору , замовник висунув умови щодо включення в обсяг поставки 4 комплектів пристроїв моніторингу розчинених у маслі газів виробництва компанії Kelman (Ірландія). Один комплект буде використаний для встановлення на новому реакторі , а три комплекти будуть встановлені на вже наявне на підстанції обладнання .

 Поряд з ЗТР , основним конкурентом в тендері виступила компанія Siemens (Австрія). У результаті , поставка була присуджена ПАТ « ЗТР » за рахунок оптимального цінової пропозиції і термінів постачання. Важливим фактором для отримання замовлення став авторитет підприємства і позитивні відгуки технічних фахівців National Power Transmission Corporation про обладнання ЗТР , яке протягом багатьох років експлуатується в мережах корпорації .

 Відвантаження реактора запланована на 4 квартал 2014 року.

www.ztr.com.ua

Related posts