Подписан очередной договор на поставку ремонтных комплектов КрАЗ на остров СвободыПідписано черговий договір на поставку ремонтних комплектів КрАЗ на острів Свободи

В рамках многолетнего сотрудничества ПАО «АвтоКрАЗ» с Министерством Строительства Республики Куба по модернизации автомобильного парка КрАЗ, между сторонами подписан очередной договор. Документ предусматривает поставку в адрес кубинской компании «Конструимпорт» 60 единиц ремкомплектов автомобилей КрАЗ.

Напомним, что крупномасштабный украино-кубинский проект стартовал более пяти лет назад — в ноябре 2008 года. Его началом послужило обращение Министерства Строительства Кубы к «АвтоКрАЗу» с предложением модернизировать старые КрАЗы, в основном самосвалы КрАЗ-256Б, срок эксплуатации которых давно перешагнул тридцатилетний рубеж. К тому времени на балансе Министерства Строительства Кубы находилось несколько тысяч изношенных КрАЗов. Часть машин была поставлена «на прикол» из-за полной изношенности узлов и агрегатов. При этом большая часть парка техники КрАЗ, благодаря колоссальному ресурсу, заложенному в конструкцию грузовиков КрАЗ, продолжала успешно эксплуатироваться.

Глубокая модернизация предполагает замену старой деревянной кабины на современную — металлическую, а также узлов и агрегатов, давно исчерпавших свой ресурс. Для этого используются узлы и агрегаты автомобиля КрАЗ-6510, который является правопреемником легендарного КрАЗ-256Б

Созданное в Сьенфуегосе ремонтное предприятие «КрАЗ-СОМЕК» имеет возможность производить модернизацию до 200 автомобилей КрАЗ в год. Начиная с 2009 года предприятием «КрАЗ-СОМЕC» модернизировано более 300 единиц автомобилей КрАЗ.

Следует отметить, что совместный проект ПАО «АвтоКрАЗ» и Министерства строительства Кубы по модернизации техники КрАЗ имеет важное значение для обеих сторон. Для экономики Кубы — это обеспечение высокого уровня локализации производства, развитие собственной машиностроительной отрасли и создание новых рабочих мест, а также возвращению в строй уже отслуживших автомобилей.

Для «КрАЗа» — это не только закрепление позиций на острове Свободы как традиционного поставщика тяжелой автомобильной техники, но и сближение дружественных народов двух государств – Республики Кубы и Украины.

Справка:

До 1992 года Куба была крупнейшим импортером техники КрАЗ. Начиная с 1960 года, на остров Свободы были поставлены около 10 тысяч единиц автомобилей КрАЗ. С распадом СССР экономические связи были разорваны, вследствие чего поставки автомобилей КрАЗ на кубинский рынок приостановились. Благодаря активной работе «АвтоКрАЗа» по восстановлению своего присутствия на этом рынке, начиная с 2007 года, поставки продукции КрАЗ на рынок Кубы были восстановлены.

autokraz.com.uaВ рамках багаторічної співпраці ПАТ «АвтоКрАЗ» з Міністерством Будівництва Республіки Куба з модернізації автомобільного парку КрАЗ, між сторонами підписано черговий договір. Документ передбачає поставку на адресу кубинської компанії «Конструімпорт» 60 одиниць ремкомплектів автомобілів КрАЗ.
Нагадаємо, що великомасштабний україно-кубинський проект стартував понад п’ять років тому — у листопаді 2008 року. Його початком послужило звернення Міністерства Будівництва Куби до «АвтоКрАЗу» з пропозицією модернізувати старі КрАЗи, в основному самоскиди КрАЗ-256Б, термін експлуатації яких давно переступив тридцятирічний рубіж. До того часу на балансі Міністерства Будівництва Куби знаходилося кілька тисяч фізично зношених КрАЗів. Частина машин була поставлена «на прикол» через повну зношеність вузлівта агрегатів. При цьому велика частина парку техніки КрАЗ, завдяки колосальному ресурсу, закладеному в конструкцію вантажівок КрАЗ, продовжувала успішно експлуатуватися.
Глибока модернізація передбачає заміну старої дерев’яної кабіни на сучасну — металеву, а також вузлів і агрегатів, які давно вичерпали свій ресурс. Для цього використовуються вузли та агрегати автомобіля КрАЗ-6510, який є правонаступником легендарного КрАЗ-256Б.

Створене в Сьенфуегос ремонтне підприємство «КрАЗ-СОМЕК» має можливість проводити модернізацію до 200 автомобілів КрАЗ на рік. Починаючи з 2009 року підприємством «КрАЗ-СОМЕC» модернізовано більше 300 одиниць автомобілів КрАЗ.
Слід зазначити, що спільний проект ПАТ «АвтоКрАЗ» та Міністерства будівництва Куби з модернізації техніки КрАЗ має важливе значення для обох сторін. Для економіки Куби — це забезпечення високого рівня локалізації виробництва, розвиток власної машинобудівної галузі та створення нових робочих місць, а також поверненню в стрій вже відслужили автомобілів.
Для «КрАЗа» — це не тільки закріплення позицій на острові Свободи як традиційного постачальника важкої автомобільної техніки, а й зближення дружніх народів двох держав — Республіки Куби і України.

Довідка:
До 1992 року Куба була найбільшим імпортером техніки КрАЗ. Починаючи з 1960 року, на острів Свободи були поставлені близько 10 тисяч одиниць автомобілів КрАЗ. З розпадом СРСР економічні зв’язки були розірвані, внаслідок чого поставки автомобілів КрАЗ на кубинський ринок призупинилися. Завдяки активній роботі «АвтоКрАЗу» з відновлення своєї присутності на цьому ринку, починаючи з 2007 року, поставки продукції КрАЗ на ринок Куби були відновлені.

autokraz.com.ua

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Украина промышленная