Россия должна выплатить ГП «Антонов» 9,9 млн гривень штрафа Росія повинна виплатити ДП «Антонов» 9,9 млн гривень штрафу

Суд обязал Минобороны России выплатить ГП «Антонов» 9,9 млн гривень штрафа за отказ принять работы по разработке самолета Ан-70

Хозяйственный суд Киева обязал Министерство обороны России выплатить Государственному предприятию «Антонов» 9,9 млн гривень пени и неустойки за неприем работ по разработке самолета Ан-70.

В суде установлено, что 16 мая 1989 года воинской частью 25966-А (заказчик) и предприятием А-3395 Министерства авиационной промышленности СССР (исполнитель) заключен договор, по условиям которого исполнитель обязался выполнить и передать заказчику, а последний принять и оплатить опытно-конструкторскую работу на тему: «создание самолета Ан-70».

Договорная цена работы установлена в сумме 423 млн рублей.

Срок действия договора устанавливался с 1 января 1989 года по 1996 год.

ГП «Антонов» является правопреемником предприятия А-3395 Министерства авиационной промышленности СССР и согласно договору продолжило работы по созданию самолетов Ан-70 и Ан-70Т.

На основании директивы Министра обороны России решением от 2002 года Минобороны приняло все права и обязанности заказчика по договору, таким образом став стороной договора вместо воинской части 25966.

В тоже время Минобороны России потребовало от ГП «Антонов» предоставить комплект отчетных документов по этапам конструкторской разработки и отказалось принимать выполнение работы без этой отчетности.

ГП «Антонов» не направляло Минобороны России отчетные документы по этапам разработки, поскольку требование об их направлении является необоснованным и противоречит договору.

Соответственно, Минобороны России обязательства по приему этапа работ не выполнило, акт приема-передачи выполненных работ не подписало.

Хозяйственный суд Киева в полной мере удовлетворил иск ГП «Антонов» и обязал Минобороны России выплатить предприятию 29 322 000 российских рублей пени и 1 620 000 российских рублей неустойки, что эквивалентно 9 867 403 гривням.

Как сообщало агентство, 7 марта Хозяйственный суд Киева отменил свое решение от 19 сентября 2012 года, согласно которому на Кабинет Министров было возложено обязательство выплатить Минобороны России 3,239 млрд гривень долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины», а также обязал Миноброны России вернуть Украине уже перечисленные 38,676 млн гривень.

По материалам: Українські Новини
Суд зобов’язав Міноборони Росії виплатити ДП «Антонов» 9,9 млн гривень штрафу за відмову прийняти роботи по розробці літака Ан-70

Господарський суд Києва зобов’язав Міністерство оборони Росії виплатити Державному підприємству «Антонов» 9,9 млн гривень пені та неустойки за Неприйняття робіт з розробки літака Ан-70.

У суді встановлено, що 16 травня 1989 військовою частиною 25966-А (замовник) та підприємством А-3395 Міністерства авіаційної промисловості СРСР (виконавець) укладено договір, за умовами якого виконавець зобов’язався виконати і передати замовнику, а останній прийняти та оплатити дослідно-конструкторську роботу на тему: «створення літака Ан-70».

Договірна ціна роботи встановлена ??в сумі 423 млн рублів.

Термін дії договору встановлювався з 1 січня 1989 року по 1996 год.

ДП «Антонов» є правонаступником підприємства А-3395 Міністерства авіаційної промисловості СРСР і згідно з договором продовжило роботи по створенню літаків Ан-70 і Ан-70Т.

На підставі директиви Міністра оборони Росії рішенням від 2002 року Міноборони прийняло всі права та обов’язки замовника за договором, таким чином ставши стороною договору замість військової частини 25966.

В теж час Міноборони Росії зажадало від ДП «Антонов» надати комплект звітних документів по етапах конструкторської розробки і відмовилося приймати виконання роботи без цієї звітності.

ДП «Антонов» не надсилало Міноборони Росії звітні документи по етапах розробки, оскільки вимога про їх направлення є необгрунтованим і суперечить договору.

Відповідно, Міноборони Росії зобов’язання з прийому етапу робіт не виконало, акт прийому-передачі виконаних робіт не підписало.

Господарський суд Києва в повному обсязі задовольнив позов ДП «Антонов» і зобов’язав Міноборони Росії виплатити підприємству 29322000 російських рублів пені та 1620000 російських рублів неустойки, що еквівалентно 9867403 гривням.

Як повідомляло агентство, 7 березня Господарський суд Києва скасував своє рішення від 19 вересня 2012 року, згідно з яким на Кабінет Міністрів було покладено зобов’язання виплатити Міноборони Росії 3239000000 гривень боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України», а також зобов’язав Міноброни Росії повернути Україну вже перераховані 38676000 гривень.

За матеріалами: Українські Новини

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Украина промышленная