Новости 

«Запорожтрансформатор» обратился к Премьеру за помощью против коррупции Минэкологии«Запоріжтрансформатор» звернувся до Прем’єра за допомогою проти корупції Мінекології

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) обратился к Премьер-министру Украины А.П. Яценюку с просьбой помочь ликвидировать коррупционную схему оплаты утилизационного сбора за трансформаторное масло. Предприятие оплатило уже более 5 миллионов гривен сбора за масло, которые пошли к «карманным» фирмам чиновников Минэкологии.

Начиная с августа 2013 года предприятие ЗТР – один из крупнейших производителей трансформаторного оборудования в СНГ и мире, столкнулся с проблемой, которую создало введение утилизационного сбора для импортеров трансформаторного масла – Постановление КМУ №1221 от 17.12.12г. Фактически ЗТР платит сбор за масло, которое не утилизируется на территории Украины – 90% продукции вывозится на экспорт! Более того, трансформаторные масла в процессе их эксплуатации не теряют свои первоначальные качества, а подлежат очистке и дальнейшему использованию. И даже процесс регенерации и подготовки масел к повторному использованию, согласно техническим стандартам, является обязательством конечного заказчика.

Отечественный производитель, флагман украинского машиностроения – ЗТР – потерпел от утилизационного сбора тройной удар:
— завод платит деньги «карманному» «специализированному предприятию», которое определяет Минэкологии (а зачем платить сбор вообще, ведь масло вывозится и регенерируется?), и ожидает возмещения налогового кредита от государства;
— налоговая инспекция выявляет, что это «специализированное предприятие» является налоговой ямой, и лишает ЗТР налогового кредита, обеспечивая государству бонус в виде штрафных санкций по НДС;
— и, как результат, налоговая ссылается на этот самый проблемный налоговый кредит по «специализированному предприятию» и лишает завод вообще автоматического бюджетного возмещения по НДС!

Снимаем шляпу перед такой «дальновидностью»: у импортера забирают деньги на сбор и утилизацию масел, которые никогда не будут использованы, покупают себе на эти деньги золотые батоны, государству обеспечивают получение штрафов от НДС, а также якобы законно позволяют государству не возвращать свои долги. И все остаются довольны. Кроме несчастного импортера, которого «наказали» трижды.

Итак, ЗТР обратился к Премьер-министру с просьбой внести изменения в Постановление от 17 декабря 2012г. №1221 путем исключения из Постановления кода УКТВЭД 2710 19 93 00 «Электроизоляционные масла», чем навсегда ликвидировать в Украине эту коррупционную схему. Коллектив завода надеется, что во время экономического кризиса, когда трудно получать заказы и поддерживать уровень заработной платы работников, искусственные коррупционные препятствия будут ликвидированы.

www.ztr.com.uaПАТ « Запоріжтрансформатор» (ЗТР ) звернувся до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з проханням допомогти ліквідувати корупційну схему оплати утилізаційного збору за трансформаторне масло. Підприємство оплатило вже більше 5 мільйонів гривень збору за масло , які пішли до « кишеньковим» фірмам чиновників Мінекології.

 Починаючи з серпня 2013 підприємство ЗТР — один з найбільших виробників трансформаторного обладнання в СНД і світі , зіткнувся з проблемою , яку створило введення утилізаційного збору для імпортерів трансформаторного масла — Постанова КМУ № 1221 від 17.12.12г . Фактично ЗТР платить збір за масло , яка не утилізується на території України — 90 % продукції вивозиться на експорт ! Більш того , трансформаторні масла в процесі їх експлуатації не втрачають свої первісні якості , а підлягають очистці і подальшого використання . І навіть процес регенерації та підготовки масел до повторного використання , відповідно до технічних стандартів , є зобов’язанням кінцевого замовника .

 Вітчизняний виробник , флагман українського машинобудування — ЗТР — зазнав від утилізаційного збору потрійний удар:
 — Завод платить гроші « кишенькового » « спеціалізованому підприємству » , яке визначає Мінекології (а навіщо платити збір взагалі , адже масло вивозиться і регенерується ?) , І очікує відшкодування податкового кредиту від держави;
 — Податкова інспекція виявляє , що це « спеціалізоване підприємство» є податковою ямою , і позбавляє ЗТР податкового кредиту , забезпечуючи державі бонус у вигляді штрафних санкцій з ПДВ;
 — І, як результат , податкова посилається на цей самий проблемний податковий кредит по « спеціалізованому підприємству » і позбавляє завод взагалі автоматичного бюджетного відшкодування з ПДВ!

 Знімаємо капелюха перед такою « далекоглядністю » : у імпортера забирають гроші на збір та утилізацію масел , які ніколи не будуть використані , купують собі на ці гроші золоті батони , державі забезпечують отримання штрафів від ПДВ , а також нібито законно дозволяють державі не повертати свої борги. І всі залишаються задоволені. Крім нещасного імпортера , якого « покарали » тричі .

 Отже , ЗТР звернувся до Прем’єр -міністра з проханням внести зміни до Постанови від 17 грудня 2012р. № 1221 шляхом виключення з Постанови коду УКТЗЕД 2710 19 93 00 « Електроізоляційні масла » , чим назавжди ліквідувати в Україні цю корупційну схему. Колектив заводу сподівається , що під час економічної кризи , коли важко отримувати замовлення і підтримувати рівень заробітної плати працівників , штучні корупційні перешкоди будуть ліквідовані.

www.ztr.com.ua

Related posts